Categories
Yoyalodije

El turista accidental

* También en español, aunque a él le da igual

Quan l’estiu passat es va organitzar en aquesta casa -o en el seu precedent per ser més exactes- un torneig de debat, a un servidor se li va plantejar la disjuntiva de defensar o tirar per terra el fitxatge -¡i la continuïtat, compte!- d’Aleksandr Hleb. Per fugir de la postura fàcil i mirar d’esprémer-me mínimament les meninges -i atès que tenia davant meu un rival pràcticament inabastable en la figura del gran Eldeu- vaig optar per la defensa del bielorús.

Avui, uns quants mesos després, m’atreveixo a recuperar parcialment els meus arguments, curosament guardats en un vell arxiu de Word.

Per què, sense tenir consciència d’estar sumit en un procés d’alienació mental transitòria, he decidit defensar la contractació del marit de la Hleba? Per diverses raons que tot seguit passo a detallar:

 1-     Perquè la seva presència al FC Barcelona ha coincidit amb la millor temporada de la història del club. Em diràs, amic Eldeu, que ha estat casualitat. I jo t’hauria de dir que segurament tens raó. Però els que respectem les teories deterministes no podem descartar que en algun astre estigui escrit que el nostre Barça triomfarà com mai mentre tingui en nòmina Aleksandr Hleb.

2-     Perquè tot i que el nivell del seu futbol ha estat realment baix –i aquesta és una obvietat que seria inútil negar per defensar cegament una tesi– potser aquest mateix fet ha contribuït a refermar la confiança d’altres peces clau del nostre equip, com ara Andrés Iniesta o Sergio Busquets. Qui sap si una competència més aferrissada per part del nostre home –o del seu alter ego islandès– no hauria redundat en unes prestacions menys brillants i decisives de jugadors que a fi de comptes han esdevingut determinants per assolir els èxits rutilants que ha signat el nostre equip.

3-     Perquè el gran Pek ha assenyalat del dret i del revés que el bielorús és la seva “debilitat”. I com que si en alguna cosa combreguem tots en aquesta casa és en la veneració que professem al nostre tècnic, convindrem que es mereix tenir l’ocasió de proporcionar-li una segona oportunitat a la nineta dels seus ulls. Si in Pek We trust, ha de ser fins a les últimes conseqüències.

4-     Perquè encara que hagi estat amb comptagotes –i en molts casos per partida doble o triple, donat que quan deixava un adversari endarrere el tornava a encarar a desgrat de perdre terreny– ha mostrat una capacitat tècnica i una classe inqüestionables, com molt bé has apuntat tu mateix sovint, amic Eldeu. Un jugador capaç de fer una passada com la del tercer gol al Pizjuán o d’inicar l’acció de la segona diana al maligne a l’Estadi ha de ser molt més que el manyoc d’incongruències i males eleccions que ha acabat oferint quan ha pogut sortir a jugar al llarg de la temporada.

5-     Perquè la història del nostre club està farcida de jugadors que després d’una primera temporada decebedora han acabat signant trajectòries digníssimes o fins i tot brillants. El cas de Michael Laudrup, un futbolista amb una tècnica i un temperament comparables al del nostre protagonista, hauria de ser el far que il·luminés la consolidació del gran Aleksandr com un valor emergent del Barça 09-10.

Podria trobar més arguments per donar un vot de confiança a un jugador per aconseguir els serveis del qual l’entitat va fer un esforç econòmic considerable, però com que se suposa que gaudiré d’un torn de contrarèplica –si és que no decideixes tirar la tovallola davant la meva aclaparadora exposició 😉 –me’ls reservaré per acabar de portar les aigües cap al meu molí.

Ara, el turista bielorús està d’actualitat perquè torna a l’estadi on va celebrar el triplet amb la samarreta de l’Stuttgart en un duel decisiu. I la pregunta que us adreço és: ¿Com rebrà el Camp Nou un dels jugadors més estrambòtics i menystinguts de la seva història? I encara una altra: ¿Com l’hauria de rebre?

Al bot podríem pensar que el culer perpetuarà el to de conya amb què va acompanyar les últimes aparicions de Hleb a l’estadi. Error greu si es dóna el cas, perquè per poc que el bielorús deixi en evidència Maxwell l’owned serà descomunal. Alguns poden optar per la xiulada, recriminant al Laudrup de l’Est les seves vacances pagades a Barcelona. No seria gaire elegant ni crec que toqui. La majoria, espero, optarem per un respectuós gest d’indiferència. A fi de comptes, és el que es mereix qui va passar pel nostre club en la temporada més gloriosa de la seva existència i, a banda de no entendre’n res, va deixar tres escarransides asistències -que, això sí, apareixen totes a La temporada perfecta- i la sensació que el talent no serveix de res si no es combina amb la intel·ligència.

———————————————————————————————

Cuando el pasado verano se organizó en esta casa -o en su precedente para ser más exactos- un torneo de debate, a un servidor se le planteó la disyuntiva de defender o echar por los suelos el ficahje -¡y la continuidad, ojo!- de Aleksandr Hleb. Para huir de la postura facilona e intentar estrujarme mínimamente las meninges -y habida cuenta que tenia ante mí a un rival prácticamente inalcanzable en la figura del gran Eldeu- opté por la defensa del bielorruso.

Hoy, unos cuantos mesos después, me atrevo a recuperar parcialmente mis  argumentos, celosamente guardados en un viejo archivo de Word.

¿Por què, sin tener conciencia de estar sumido en un proceso de alienación mental transitoria, he decidido defender la contratación del marido de la Hleba? Por diversas razones que a continuación paso a detallar:

 1- Porqué su presencia en el FC Barcelona ha coincidido con la mejor temporada de la historia del club. Me dirás, amigo Eldeu, que ha sido casualidad. Y yo tendría que decirte que seguramente llevas razón. Pero los que respetamos las teorías deterministas no podemos descartar que en algún astro esté escrito que nuestro Barça triunfará como nunca mientras tenga en nómina a Aleksandr Hleb.

 2-     Porqué a pesar de que el nivel de su fútbol ha sido realmente bajo –y ésta es una obviedad que sería inútil negar para defender ciegamente una tesis– quizás este mismo hecho ha contribuído a consolidar la confianza de otras piezas clave de nuestro equipo, como Andrés Iniesta o Sergio Busquets. Quien sabe si una competencia más encarnizada por parte de nuestro hombre –o de su alter ego islandés– no habría redundado en unas prestaciones menos brillantes y decisivas de jugadores que a fin de cuentas han resultado determinantes para alcanzar los éxitos rutilantes que ha firmado nuestro equipo.

 3-     Porqué el gran Pek ha señalado a los cuatro vientos que el bielorruso es su “debilidad”. Y como si en algo comulgamos todos en esta casa es en la veneración que profesamos a nuestro técnico, convendremos que se merece tener la ocasión de proporcionarle una segunda oportunidad a la niña de sus ojos. Si in Pek We trust, debe ser hasta las últimas consecuencias.

 4-     Porqué qunque haya sido con cuentagotas –y en muchos casos por partida doble o triple, dado que caundo dejaba atrás a un adversario lo volvía a encarar incluso perdiendo terreno– ha mostrado una capacidad técnica y una clase incuestionables, como muy bien has apuntado tu mismo a menudo, amigo Eldeu. Un jugador capaz de dar un pase como el del tercer gol en el Pizjuán o de inicar la acción de la segunda diana al maligno en el Estadi tiene que ser mucho más que el manojo de incongruencias y malas elecciones que ha acabado ofreciendo cuando ha podido salir a jugar a lo largo de la temporada.

 5-     Porqué la historia de nuestro club está repleta de jugadores que tras una primera temporada decepcionante han acabado firmando trayectorias dignísimas o incluso brillantes. El caso de Michael Laudrup, un futbolista con una técnica y un temperamento comparables al de nuestro protagonista, tendría que ser el faro que iluminase la consolidación del gran Aleksandr como un valor emergente del Barça 09-10.

 Podria hallar más argumentos para dar un voto de confianza a un jugador por cuyos servicis la entidad realizó un esfuerzo económico considerable, pero com se supone que gozaré de un turno de contrarréplica –si es que no decides tirar la toalla ante mi abrumadora exposición 😉 –me los reservaré para acabar de arrimar el ascua a mi sardina.

Ahora, el turista bielorruso está de actualidad porque regresa al estadio donde celebró el triplete con la camiseta del Stuttgart en un duelo decisivo. Y la pregunta que os dirijo es: ¿Cómo recibirá el Camp Nou a uno de los jugadores más estrambóticos y menospreciados de su historia? Y todavía otra: ¿Cómo debería recibirlo?

A bote pronto podríamos pensar que el culé perpetuará el tono de chanza con que acompañó las últimas apariciones de Hleb en el Estadi. Error grave si se da el caso, porque por poco que el bielorruso deje en evidencia a Maxwell el owned será descomunal. Algunos pueden optar por silbarle, recriminándole al Laudrup del Este sus vacaciones pagadas en Barcelona. No sería muy elegante ni creo que toque. La mayoría, espero, optaremos por un respetuoso gesto de indiferencia. A fin de cuentas, es lo que merece quien  pasó por nuestro club en la temporada más gloriosa de su existencia y, a parte de no entender nada de él, dejó tres pírricas asistencias -que, eso sí, aparecen todas en La temporada perfecta- y la sensación de que el talento no sirve para nada si no se combina con la inteligencia.